top of page

Mirjam Wijsbeek Ik ben antroposofisch verpleegkundige. Als verpleegkundige heb ik 30 jaar ervaring in het ziekenhuis, de thuiszorg en verpleeghuizen. Momenteel ben ik werkzaam in een hospice, verzorg ik trainingen over complementaire en antroposofische zorg en geef ik behandelingen uitwendige therapie. Wat mijn werk echt waardevol maakt, zijn de ontmoetingen op alle niveaus welke mij nog steeds raken. De ander zien en leren van elkaar. 

BIG nr. 19006737930

Manon Wolfert Ik heb in 2014 samen met andere enthousiaste mensen "De Sprank", een werkgemeenschap met peuterspeelklassen, naschoolse opvang en aanbieder van pedagogische dienstverlening opgezet. De opgedane kennis en ervaringen in het zorgen voor kinderen vanuit een gemeenschap alsmede de ervaringen in het “anders ondernemen" opgedaan binnen Stichting Sleipnir wil ik graag inzetten binnen DuindoornThuiszorg. Voor ogen heb ik een prachtige werkgemeenschap voor verpleegkundigen, verzorgenden en cliënten waarbinnen de warme antroposofische en integrale zorg volop ingezet kunnen worden.

bottom of page