top of page

Duindoorn Thuiszorg zet zich in voor compassievolle zorg, het stimuleren van zelfmanagement en het versterken van het welzijn van onze cliënten. 
Daarnaast streven we naar het creëren van een gezonde en inspirerende werkplek, waarin we samenwerken vanuit verbondenheid en vertrouwen. In verbinding met de stichting Sleipnir zijn we enthousiast om op een vernieuwende manier te ondernemen.

Duindoorn Thuiszorg is opgericht vanuit de behoefte om zorg te verlenen met meer compassie en persoonlijke aandacht. Onze kleinschalige aanpak zorgt voor een gevoel van vertrouwen en nabijheid. We streven ernaar om een kring van vertrouwde zorgverleners te creëren rondom onze cliënten.

We hechten grote waarde aan het luisteren naar de behoeften en wensen van onze cliënten. In onze zorgrelatie streven we naar gelijkwaardigheid en verbinding, waarbij we een vertrouwensband opbouwen. 

Wij bevorderen zelfmanagement bij onze cliënten door hen te ondersteunen in het nemen van eigen regie over hun gezondheid. Dit betekent dat we hen aanmoedigen om actief deel te nemen aan besluitvorming en zorgkeuzes, zodat ze zelf de regie kunnen voeren.

 

Door middel van preventie streven we ernaar om gezondheidsproblemen te voorkomen. We zetten ons in voor het bevorderen van vitaliteit en welbevinden op fysiek, mentaal, emotioneel en zingevingsniveau.

In onze visie maken we gebruik van inzichten uit de Antroposofie, Integrative medicine en Positieve gezondheid. Onderstaand wordt de essentie weergegeven:

 

Antroposofische gezondheidszorg

Dit is een vorm van integratieve gezondheidszorg waarbij er naast de reguliere zorg gebruik gemaakt kan worden van aanvullende antroposofische diagnostiek, geneesmiddelen en therapieën. 

 

Positieve gezondheid

De essentie van het concept Positieve Gezondheid ligt in het verschuiven van de focus van ziekte naar welzijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op veerkracht, eigen regie, zingeving en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

 

Integrative Medicine
Binnen Integrative medicines ligt de focus op een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en zorgvrager.  Waarbij er aandacht is voor preventie, leefstijl, veiligheid en effectiviteit van aanvullende zorg en het belang van een helende omgeving.

bottom of page